top of page

Všichni lékaři i sestry jsou dlouholetí zaměstnanci Dětského kardiocentra FN Motol.

MUDr. Jiří GILÍK se v Dětském kardiocentru FNM věnuje echokardiografii včetně prenatální diagnostiky srdečních onemocnění. 

MUDr. Petr HECHT je primářem ambulance Dětského kardiocentra FNM.

MUDr. Viktor TOMEK, Ph.D., je vedoucí lékař echokardiografie

v Dětském kardiocentru FNM. Je hlavním konsiliářem prenatální diagnostiky srdečních onemocnění pro celou republiku.

bottom of page